זכיה בכרטיס טיסה לפאריז שינוי שיחה מזוהה אראלה מפעל הפיס שינוי שיחה מזוהה חשפנית

SpyNet.co.il הנה בעליה הבלעדיים של מערכת המסוגלת לבצע שינוי שיחה מזוהה. כלומר, הצגת איזה מספר שירצה המתקשר בצד של מקבל השיחה. כמו כן באפשרות המערכת, היחידה במינה בארץ, לבצע שינוי קול לקול נשי או גברי, לבצע הקלטה יזומה של השיחה המדוברת ולנהל את הכל דרך ממשק משתמש עם קוד כניסה ייחודי לכל לקוח.