חקירות מחשב

Availability: In stock

סקירה מהירה

ביצוע חקירות מתקדמות לגבי פשעים ממוחשבים, הבדיקה מתבצעת באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים אשר מסוגלים לזהות ולאתר 99.9% מהעבירות המיוחסות ובכללם איסוף ראיות לביצוע עבירות פליליות כולל איתור ושחזור המידע המדוייק.