Sale!

מפצל חשמל מקליט

Availability: In stock

סקירה מהירה

איכות שמע קריסטלית. מכשיר הקלטה במפצל חשמל בעל מתח קבוע ללא צורך בהחלפת סוללות. מוצר זה מגיע עם כרטיס זכרון ומבצע הקלטה, על פי רחש בלבד, ע"ג כרטיס הזכרון הפנימי שלו. הוצאת הכרטיס וחיבורו למחשב תאפשר לכם להקשיב לכל מה שנעשה סביב

3,000.00 1,990.00